Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató - Hírlevélre feliratkozók részére

Cookiek kezeléséről szóló tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Az Adatkezelő a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 számú rendeletének (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseinek megfelelően a GDPR 13. cikke szerint az alábbi tájékoztatást adja.

Az adatkezelő kiléte és elérhetőségei
Adatkezelő neve: KO-DO PHARMA Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő)
Adatkezelő képviselője: Dr. Nagy Viktor ügyvezető
Székhelye (az Adatkezelő postai elérhetősége): 1093 Budapest, Közraktár utca 2. a. ép.
E-mail címe: webshop.corvinuspatika@gmail.com 
Honlap: https://www.non-stopgyogyszertar.hu/ 
Telefonszáma: +36 1 215 0240

Adatvédelmi tisztviselő
Név: Dr. Nagy Viktor
Postai elérhetőség: 1093 Budapest, Közraktár utca 2. a. ép.
E-mail címe: webshop.corvinuspatika@gmail.com 
Telefonszáma: +36 1 215 0240

Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő üzemelteti a https://www.non-stopgyogyszertar.hu/ oldalon található webshopot (a továbbiakban: Webshop). Az adatkezelés célja a Webshopon keresztül elektronikus úton történő termék rendelés lehetővé tétele, létrejött szerződés teljesítése, ily módon termékek árusítása és szolgáltatás nyújtása, ideértve a Webshopban történő regisztrációt, a szállítást, a kapcsolattartást, továbbá beérkező panaszok, igények kezelését, a Webshop működtetését.

Az adatkezelés jogalapja

 Személyes adatok köre  

   Jogalap

 Felhasználónév  

 Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján, tehát az érintett hozzájárulásán alapul.

 Jelszó 

 Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján, tehát az érintett hozzájárulásán alapul.

 E-mail cím

 Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján, tehát az érintett hozzájárulásán alapul. Vásárlást követően, a szerződés létrejöttével a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján, azaz az adatkezelés az Adatkezelő és az érintett között létrejött (termék vásárlására és annak kiszállítására irányuló) szerződés teljesítéséhez szükséges.

 Vezetéknév, keresztnév

 Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján, tehát az érintett hozzájárulásán alapul.Vásárlást követően, a szerződés létrejöttével a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján, azaz az adatkezelés az Adatkezelő és az érintett között létrejött (termék vásárlására és annak kiszállítására irányuló) szerződés teljesítéséhez szükséges.
Vásárlást követően a számla kiállítása miatt az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontján alapul, azaz az adatkezelés Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Jogszabályhely megjelölése, amely alapján az Adatkezelő köteles kezelni ezen adatot (jogi kötelezettségen alapuló, c) pontos adatkezelés): általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 169. § (számla kiállítása).

Lakcím

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján, tehát az érintett hozzájárulásán alapul.
Vásárlást követően, a szerződés létrejöttével a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján, azaz az adatkezelés az Adatkezelő és az érintett között létrejött (termék vásárlására és annak kiszállítására irányuló) szerződés teljesítéséhez szükséges.
Vásárlást követően a számla kiállítása miatt az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontján alapul, azaz az adatkezelés Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Jogszabályhely megjelölése, amely alapján az Adatkezelő köteles kezelni ezen adatot: általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 169. § (számla kiállítása).

 Telefonszám    

 Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján, tehát az érintett hozzájárulásán alapul. Vásárlást követően, a szerződés létrejöttével a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján, azaz az adatkezelés az Adatkezelő és az érintett között létrejött (termék vásárlására és annak kiszállítására irányuló) szerződés teljesítéséhez szükséges.

 Számlázási név és cím

 Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján, tehát az érintett hozzájárulásán alapul.
Vásárlást követően, a szerződés létrejöttével a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján, azaz az adatkezelés az Adatkezelő és az érintett között létrejött (termék vásárlására és annak kiszállítására irányuló) szerződés teljesítéséhez szükséges.
Vásárlást követően a számla kiállítása miatt az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontján alapul, azaz az adatkezelés Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Jogszabályhely megjelölése, amely alapján az Adatkezelő köteles kezelni ezen adatot (jogi kötelezettségen alapuló, c) pontos adatkezelés): általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 169. § (számla kiállítása).

 Szállítási név és cím 

  Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján, tehát az érintett hozzájárulásán alapul.
Vásárlást követően, a szerződés létrejöttével a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján, azaz az adatkezelés az Adatkezelő és az érintett között létrejött (termék vásárlására és annak kiszállítására irányuló) szerződés teljesítéséhez szükséges.

Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, úgy az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben az adatkezelésnek más jogalapja is van, úgy a hozzájárulás visszavonása nem eredményezi feltétlenül a személyes adat törlését.

A személyes adatok címzettjei, adatfeldolgozó

Tárhely-szolgáltató

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás
Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
Tárhelyszolgáltató: Webmark Europe Kft.
Székhely: 8900, Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 7. 3/10.
Cégjegyzékszám: 20-09-071902
Adószám: 23486430-2-20
Email: ugyfel@webmark.hu
Az adatfeldolgozó által kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
Az érintettek köre: A Webshopon fiókot regisztráló, valamint terméket vásárló valamennyi természetes személy.
Az adatfeldolgozás célja: A Webshop elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

Szállítás

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Megvásárolt termékek szállítása
Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
Szolgáltató neve: GLS General Logistics Systems Hungary Kft.
Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
Cégjegyzékszám: 13-09-111755
Adószám: 12369410-2-44
Email: info@gls-hungary.com
Az adatfeldolgozó által kezelt adatok köre: Az érintett által megadott név, szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.
Az érintettek köre: A Webshopon terméket vásárló valamennyi természetes személy, aki nem a személyes átvétel lehetőségét választja.
Az adatfeldolgozás célja: A megvásárolt termékek kiszállításának lebonyolítása.

Fizetés

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Vásárlás végösszegének online fizetési lehetősége SimplePay fizetési rendszeren keresztül
Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
Szolgáltató neve: OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19.
Cégjegyzékszám: 01-09-174466
Adószám: 24386106-2-42
Email: ugyfelszolgalat@simple.hu 
Az adatfeldolgozó által kezelt adatok köre: Az érintett által megadott név, telefonszám, e-mail cím, tranzakció összege, tranzakció dátuma és időpontja, szállítási és számlázási cím, IP cím, bankkártya adatok.
Az érintettek köre: A Webshopon terméket vásárló valamennyi természetes személy, aki az online kártyás fizetés lehetőségét választja.
Az adatfeldolgozás célja: A kosárban szereplő termékek és az esetleges szállítás összegének kifizetése.


Az adatkezelés időtartama
A megadott adatok esetén a megőrzési idő a következők szerint alakul:

Fiók adatokra vonatkozóan:
Fiók regisztrálásakor, azonban termék vásárlása nélkül az Adatkezelő hozzájárulás jogalapon addig kezeli a megadott adatokat, ameddig az érintett nem törli a fiókját, vagy vissza nem vonja a hozzájárulását. Amennyiben a regisztrált fiók törlésre kerül, úgy a megadott adatokat az Adatkezelő haladéktalanul törli. Hozzájárulás visszavonása esetén az Adatkezelő törli a fiókot.
Amennyiben azonban más jogalapon történő adatkezelés van folyamatban, úgy a lent meghatározott megőrzési idő végéig az Adatkezelő kezeli a személyes adatokat.

Termék vásárlása esetén:

 Személyes adatok köre 

  Megőrzési idő

 E-mail cím  

  A szerződésből eredő igényérvényesítés lehetőségének végéig, azaz az elévülési idő végéig (5 év).

 Vezetéknév, keresztnév

 A számla kiállítására vonatkozóan: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is) 8 évig kell megőrizni.

 Lakcím    

 A számla kiállítására vonatkozóan: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is) 8 évig kell megőrizni.

 Telefonszám

 A szerződésből eredő igényérvényesítés lehetőségének végéig, azaz az elévülési idő végéig (5 év).

 Születési dátum

 A szerződésből eredő igényérvényesítés lehetőségének végéig, azaz az elévülési idő végéig (5 év).

 Számlázási név és cím

 A számla kiállítására vonatkozóan: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is) 8 évig kell megőrizni.

 Szállítási név és cím

 A szerződésből eredő igényérvényesítés lehetőségének végéig, azaz az elévülési idő végéig (5 év).

A személyes adatok megadása elmaradásának következményei
A Webshopban nem szükséges fiókot regisztrálni termékvásárláshoz, így a felhasználónév és jelszó megadása nem kötelező. Ezen kívüli, fent felsorolt személyes adatok köre kötelezően megadandó, anélkül a szerződés nem tud létrejönni.

Milyen jogai vannak az érintetteknek a személyes adataik kezelésével kapcsolatban és hogyan biztosítjuk azok gyakorlását?
Az érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbiakban összefoglaljuk az érintettek jogait a jelen adatkezelés vonatkozásában, az érintetti jogok részletes leírása a mellékletben található. Az Adatkezelő ennek megfelelően nyújt tájékoztatást az érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről.
Az érintettek jogaik gyakorlására irányuló, adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeket az Adatkezelő fent megadott elérhetőségei bármelyikére küldhetik, valamint az adatvédelmi tisztviselőt is megkereshetik (írásban postai úton, elektronikus levélben, telefonon vagy szóban).

a) Az átlátható tájékoztatáshoz való jog: jelen tájékoztatóval az Adatkezelő információt nyújt az adatkezelés körülményeiről, vagyis többek közt arról, hogy a személyes adatokat ki, milyen célból, milyen alapon és meddig kezeli, valamint, hogy az adatkezeléssel összefüggésben milyen jogok illetik meg az Érintetteket, és az adatkezelésre vonatkozó kérdéseikkel, panaszokkal kihez fordulhatnak.
b) Az érintett hozzáférési joga: az érintettek a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint gyakorolhatják e jogukat, amely nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
c) A helyesbítéshez való jog: az érintett ezen jogát a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint gyakorolhatja.
d) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): az érintett ezen jogát a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint gyakorolhatja.
e) Az adatkezelés korlátozásához való jog: az érintett a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint gyakorolhatja e jogát.
f) Az adathordozhatósághoz való jog: az érintett a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint gyakorolhatja e jogát.
g) A tiltakozáshoz való jog: az adatkezelés jogalapjára tekintettel ezen jog nem illeti meg az érintettet.
h) Az automatizált döntéshozatal elleni fellépéshez való jog: az érintett kérheti, hogy ne terjedjen ki rá ilyen döntés hatálya. Az Adatkezelő automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz, így az ez elleni fellépéshez való jog értelemszerűen nem releváns. Kérjük, jelezze, ha ilyet észlel!
i) A jogorvoslathoz való jog: az érintett jogai megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) vagy bírósághoz fordulhat.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: weboldal: http://naih.hu/; cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Bíróság: az érintett a választása szerint a per az általános szabályok szerint illetékes (Fővárosi Törvényszék), valamint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
 
Melléklet

Általános szabályok, joggyakorlás módja
Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy a GDPR 15.–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.
Az Adatkezelő elősegíti az érintett GDPR 15.–22. cikk szerinti jogainak a gyakorlását.
Az érintettek jogaik gyakorlására irányuló, adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeket az Adatkezelő fent megadott elérhetőségei bármelyikére küldheti az érintett (írásban postai úton, elektronikus levélben vagy szóban).
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett joggyakorlással kapcsolatos GDPR 15.–22. cikk szerinti kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Az érintett GDPR 15.–22. cikk szerinti kérelmére vonatkozó tájékoztatást az Adatkezelő díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Érintetti jogok:

a)    Az átlátható tájékoztatáshoz való jog
Jelen tájékoztatóval az Adatkezelő információt nyújt az adatkezelés körülményeiről, vagyis többek közt arról, hogy a személyes adatokat ki, milyen célból, milyen alapon és meddig kezeli, valamint, hogy az adatkezeléssel összefüggésben milyen jogok illetik meg az érintetteket, és az adatkezelésre vonatkozó kérdéseikkel, panaszokkal kihez fordulhatnak.

b)    Az érintett hozzáférési joga
A hozzáférési jog tartalma: az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat az Adatkezelő közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az érintett arra vonatkozó joga, hogy kérelmezheti a Munkáltatótól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
h) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.
Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.
A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A hozzáférési jog gyakorolhatósága jelen adatkezelés esetében: az érintettek a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint gyakorolhatják e jogukat, amely nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

c)  A helyesbítéshez való jog
A helyesbítéshez való jog tartalma: Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

A helyesbítéshez való jog gyakorolhatósága jelen adatkezelés esetében: az érintett ezen jogát a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint gyakorolhatja.

d) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
A törléshez való jog tartalma: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d) a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;
e) a személyes adatokat az Adatkezelőnek az alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy
f)  a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentebb írtak értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.


A fenti két bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
c) a GDPR 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
d) a GDPR 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a GDPR 17. cikk (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést, vagy
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

A törléshez való jog gyakorolhatósága jelen adatkezelés esetében: az érintett ezen jogát a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint gyakorolhatja.

e)    Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az adatkezelés korlátozásához való jog tartalma: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a)    az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b)    az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c)    az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d)    az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fenti bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintett, akinek kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést.
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adatkezelés korlátozásához való jog gyakorolhatósága jelen adatkezelés esetében: az érintett a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint gyakorolhatja e jogát.

f)    Az adathordozhatósághoz való jog
Az adathordozhatósághoz való jog tartalma: az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a)    az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
b)    az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorolhatósága jelen adatkezelés esetében: az érintett a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint gyakorolhatja e jogát.

g)    A tiltakozáshoz való jog
A tiltakozáshoz való jog tartalma: Az érintettek jogosultak arra, hogy a saját helyzetükkel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzanak személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat az Adatkezelő nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintettek érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

A tiltakozáshoz való jog gyakorolhatósága jelen adatkezelés esetében: az adatkezelés jogalapjára tekintettel ezen jog nem illeti meg az érintettet.

h)    Az automatizált döntéshozatal elleni fellépéshez való jog
A jog tartalma: Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
A fenti rendelkezés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

  • az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
  • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
  • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

A jog gyakorolhatósága jelen adatkezelés esetében: az érintett kérheti, hogy ne terjedjen ki rá ilyen döntés hatálya. Az Adatkezelő automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz, így az ez elleni fellépéshez való jog értelemszerűen nem releváns.

i)    Jogorvoslathoz való jog

1.    A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (weboldal: https://naih.hu/; cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

2.    A bírósági jogorvoslathoz való jog

2.1.    Adatkezelővel szembeni jogorvoslat:
Az érintett a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.
Az Adatkezelővel szembeni eljárást az Adatkezelő tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. Az ilyen perek Magyarországon a törvényszékek hatáskörébe tartoznak. A Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) általános illetékességi szabályai (Adatkezelő székhelye) (Pp. 25. §) mellett a pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróságok illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosag.hu. Az Adatkezelő lakóhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel.
A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.


2.2.    Felügyeleti hatósággal szembeni jogorvoslat:
Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

 

 

Adatkezelési tájékoztató
Hírlevélre feliratkozók részére

Az Adatkezelő a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 számú rendeletének (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseinek megfelelően a GDPR 13. cikke szerint a hírlevélre feliratkozók részére az alábbi tájékoztatást adja.

Az adatkezelő kiléte és elérhetőségei
Adatkezelő neve: KO-DO PHARMA Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő)
Adatkezelő képviselője: Dr. Nagy Viktor ügyvezető
Székhelye (az Adatkezelő postai elérhetősége): 1093 Budapest, Közraktár utca 2. a. ép.
E-mail címe: webshop.corvinuspatika@gmail.com 
Honlap: http://www.non-stopgyogyszertar.hu/ 
Telefonszáma: +36 1 215 0240

Adatvédelmi tisztviselő
Név: Dr. Nagy Viktor
Postai elérhetőség: 1093 Budapest, Közraktár utca 2. a. ép.
E-mail címe: webshop.corvinuspatika@gmail.com 
Telefonszáma: +36 1 215 0240

Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő a hírleveleit (marketing, reklám anyagait) az arra feliratkozók (érintettek) részére eljuttassa, velük rendszeres kapcsolatot tartson.

Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján, tehát az érintett hozzájárulásán alapul.

Az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben az adatkezelésnek más jogalapja is van, úgy a hozzájárulás visszavonása nem eredményezi feltétlenül a személyes adat törlését.

A személyes adatok címzettjei, adatfeldolgozó

Tárhely-szolgáltató
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás
Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Tárhelyszolgáltató: Webmark Europe Kft.
Székhely: 8900, Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 7. 3/10.
Cégjegyzékszám: 20-09-071902
Adószám: 23486430-2-20
Email: ugyfel@webmark.hu

Az adatfeldolgozó által kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
Az érintettek köre: A Webshopon fiókot regisztráló, valamint terméket vásárló valamennyi természetes személy.
Az adatfeldolgozás célja: A Webshop elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

Az érintettek személyes adatai az Adatkezelő adatbázisában kerülnek tárolásra, és azok a tárhely-szolgáltatón kívül csak az Adatkezelő azon ügyintéző munkatársai számára válnak hozzáférhetővé, akik munkavégzése, illetve feladatának teljesítése érdekében a személyes adatokhoz való hozzáférés a fent meghatározott adatkezelési cél érdekében szükséges.

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a feliratkozók személyes adatait a feliratkozás időtartama alatt, azaz a hozzájárulásuk visszavonásáig őrzi meg. A feliratkozók bármikor leiratkozhatnak a hírlevélről, és ezzel visszavonhatják az adatkezeléshez adott hozzájárulásukat. Az Adatkezelő törli az érintett személyes adatait a hírlevélről történő leiratkozás esetén a leiratkozást követő legfeljebb 72 órán belül.

Milyen jogai vannak az érintetteknek a személyes adataik kezelésével kapcsolatban és hogyan biztosítjuk azok gyakorlását?
Az érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbiakban összefoglaljuk az érintettek jogait a jelen adatkezelés vonatkozásában, az érintetti jogok részletes leírása az Adatkezelő általános adatkezelési tájékoztatójában is megtalálható. Az Adatkezelő ennek megfelelően nyújt tájékoztatást az érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről.
Az érintettek jogaik gyakorlására irányuló, adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeket az Adatkezelő fent megadott elérhetőségei bármelyikére küldhetik, valamint az adatvédelmi tisztviselőt is megkereshetik (írásban postai úton, elektronikus levélben, telefonon vagy szóban).

a)  Az átlátható tájékoztatáshoz való jog: jelen tájékoztatóval az Adatkezelő információt nyújt az adatkezelés körülményeiről, vagyis többek közt arról, hogy a személyes adatokat ki, milyen célból, milyen alapon és meddig kezeli, valamint, hogy az adatkezeléssel összefüggésben milyen jogok illetik meg az Érintetteket, és az adatkezelésre vonatkozó kérdéseikkel, panaszokkal kihez fordulhatnak.
b)  Az érintett hozzáférési joga: az érintettek a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint gyakorolhatják e jogukat, amely nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
c)  A helyesbítéshez való jog: az érintett ezen jogát a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint gyakorolhatja.
d)  A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): az érintett ezen jogát a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint gyakorolhatja.
e)  Az adatkezelés korlátozásához való jog: az érintett a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint gyakorolhatja e jogát.
f)  Az adathordozhatósághoz való jog: az érintett a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint gyakorolhatja e jogát.
g)  A tiltakozáshoz való jog: az adatkezelés jogalapjára tekintettel ezen jog nem illeti meg az érintettet.
h)  Az automatizált döntéshozatal elleni fellépéshez való jog: az érintett kérheti, hogy ne terjedjen ki rá ilyen döntés hatálya. Az Adatkezelő automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz, így az ez elleni fellépéshez való jog értelemszerűen nem releváns. Kérjük, jelezze, ha ilyet észlel!
i)  A jogorvoslathoz való jog: az érintett jogai megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) vagy bírósághoz fordulhat.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: weboldal: http://naih.hu/; cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Bíróság: az érintett a választása szerint a per az általános szabályok szerint illetékes (Fővárosi Törvényszék), valamint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

Cookiek kezeléséről szóló tájékoztató

Az Adatkezelő a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 számú rendeletének (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseinek megfelelően a GDPR 13. cikke szerint az alábbi tájékoztatást adja.

Az Adatkezelő üzemelteti a https://www.non-stopgyogyszertar.hu/ oldalon található webshopot (a továbbiakban: Webshop), amely látogatásakor a legoptimálisabb, személyre szabott élményt kívánja nyújtani az oldalt látogatók (a továbbiakban: Látogató), azaz Önök részére. Ennek érdekében a Webshop megtekintésekor az Adatkezelő cookiekat használ a Webshop megfelelő működéséhez, a tevékenység nyomon követéséhez, személyre szabott hirdetések megjelenítéséhez.

A cookie (vagy magyarul: süti) egy szövegfájl, egy információcsomag, amelyet az Adatkezelő szervere küld a Látogató eszközének, majd a Látogató eszköze visszaküldi az Adatkezelő szerverének minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. Ez a fájl a Látogató számítógépének merevlemezén tárolódik, ennek segítségével működtethető a Webshop, adatok gyűjthetőek forgalomelemzési célból, marketing célból, valamint a Látogató tevékenysége is követhető. A működést biztosító cookie-kon kívül a cookie-k használata a Látogató hozzájárulásához kötött, így a Webshop kizárólag azokat a cookie-kat alkalmazza, amelyhez a Látogató hozzájárult.

Az adatkezelő kiléte és elérhetőségei

Adatkezelő neve: KO-DO PHARMA Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő)
Adatkezelő képviselője: Dr. Nagy Viktor ügyvezető
Székhelye (az Adatkezelő postai elérhetősége): 1093 Budapest, Közraktár utca 2. a. ép.
E-mail címe: webshop.corvinuspatika@gmail.com 
Honlap: https://www.non-stopgyogyszertar.hu/ 
Telefonszáma: +3612150240

Adatvédelmi tisztviselő
Név: Dr. Nagy Viktor
Postai elérhetőség: 1093 Budapest, Közraktár utca 2. a. ép.
E-mail címe: webshop.corvinuspatika@gmail.com 
Telefonszáma: +3612150240

Adatkezelő által alkalmazott cookiek

1. Működéshez szükséges (a Webshop megfelelő működéséhez elengedhetetlen) és funkcionális cookiek (a Webshop használatát segíti elő, többek között tárolja a Látogató korábbi beállításait)

a. CartID
Az adatkezelés célja: Webshop kosár kezelése
Jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja (Adatkezelő jogos érdeke)
Időtartama: munkamenet végéig

b. cookieConsent
Az adatkezelés célja: hozzájárulás kezelése, tárolja a felhasználó cookie-beleegyezési állapotát az aktuális domainhez
Jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja (Adatkezelő jogos érdeke)
Időtartama: 90 nap

c. cookieLaw
Az adatkezelés célja: hozzájárulás kezelése, tárolja a felhasználó cookie-beleegyezési állapotát az aktuális domainhez
Jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja (Adatkezelő jogos érdeke)
Időtartama: 90 nap

2. Statisztikai célú cookiek harmadik féltől (Google Analytics cookiek)

a. _ga
Az adatkezelés célja: Ez a cookie az első látogatáskor kerül rögzítésre a böngészőben. Az oldal egyedi látogatóinak azonosítására szolgál, és minden oldal-megtekintéssel frissül. Ez a cookie továbbá egy egyedi azonosítóval is rendelkezik, melyet a Google Analytics egy kiegészítő biztonsági intézkedésként használ a cookie érvényességének és hozzáférhetőségének biztosítására. Ezen kívül információt gyűjt azzal kapcsolatban, hogyan használják a Látogatók a Webshopot. Ha a böngésző üzemeltetője törölte a cookie-t, majd később felkeresi az oldalt, egy új _ga cookie jön létre, más egyedi azonosítóval.
A Google Analytics cookiekról az alábbi weboldalon olvashat bővebben: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 
Jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (érintett hozzájárulása)
Típusa: állandó
Időtartama: 2 év

b. _gat
Az adatkezelés célja: Ez a cookie a Google Analytics-hez kapcsolódik, a kérések számának szabályozására szolgál – a nagy forgalmú webhelyeken végzett adatgyűjtést korlátozva. Ezen kívül információt gyűjt azzal kapcsolatban, hogyan használják a Látogatók a Webshopot.
A Google Analytics cookiekról az alábbi weboldalon olvashat bővebben: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 
Jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (érintett hozzájárulása)
Típusa: munkamenet
Időtartama: 1 perc

c. _gid
Az adatkezelés célja: Ez a cookie is a Google Analytics-hez kapcsolódik, a Látogatók elkülönítésére szolgál. Egy egyedi felhasználói munkamenet-azonosítót tárol. Ezen kívül információt gyűjt azzal kapcsolatban, hogyan használják a Látogatók a Webshopot.
A Google Analytics cookiekról az alábbi weboldalon olvashat bővebben: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 
Jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (érintett hozzájárulása)
Típusa: munkamenet
Időtartama: 24 óra

3. Egyéb cookiek (harmadik féltől beágyazott tartalom)

a. Youtube video

i. GPS (a youtube.com sütije)
Az adatkezelés célja: egyedi ID-t regisztrál, hogy nyomonkövetést tegyen lehetővé a GPS koordináták földrajzi helymeghatározása alapján marketing és követés célból
Jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (érintett hozzájárulása)
Időtartama: munkamenet végéig

ii. VISITOR_INFO1_LIVE (a youtube.com sütije)
Az adatkezelés célja: megpróbálja megbecsülni a Látogató sávszélességét az integrált YouTube videót tartalmazó oldalakon
Jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (érintett hozzájárulása)
Időtartama: 179 nap

iii. YSC (a youtube.com sütije)
Az adatkezelés célja: egyedi ID-t regisztrál, hogy nyilvántartsa a Látogató által megtekintett YouTube videókat.
Jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (érintett hozzájárulása)
Időtartama: munkamenet végéig

A Webshop használatakor a Látogatónak lehetősége van kiválasztani, hogy a fentiekben felsorolt cookiek közül – kivéve azokat, amelyeket nem hozzájárulás alapon kezel az Adatkezelő – melyek használatához járul hozzá. A Látogató a hozzájárulását bármikor visszavonhatja a cookiek böngészőben történő törlésével. 

A cookiek kezeléséről, törléséről, különböző böngészők cookie beállításairól az alábbi oldalakon tájékozódhat:

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu 
Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer- delete-manage-cookies#ie=ie-11
Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/hu-HU/windows-10-microsoft-edge-and-privacy 
Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=S%C3%BCtik+kezel%C3%A9se 
Safari: https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac 

A cookiek böngészőben történő törlésével előfordulhat, hogy a Webshop nem tud megfelelően működni, így például a rendszer a továbbiakban nem tudja menteni a Webshop jelszóvédett részébe történő belépéshez használt felhasználónevet és jelszót.

Az érintetti jogokról részletesen az adatkezelési tájékoztatónkban olvashatsz, amely az „Adatvédelmi nyilatkozat” menüpont alatt érhető el.